(1)
ENRÍQUEZ GARCÍA, , M. J.; CORBELLE RICO, , E. J. A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO. RGE 2016, 25, 103-120.