(1)
LUQUE GONZÁLEZ, , A.; HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, , J.; DE PABLOS HEREDERO, , C. FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA. RGE 2016, 25, 5-22.