(1)
EZCURRA-CIAURRIZ, , X.; PLÀ-ARAGONÈS, , L. M. APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA. RGE 2015, 24, 65-74.