(1)
CASTILLO MONTESDEOCA, , E. A.; MARTÍNEZ ROGET, , F.; VÁZQUEZ ROZAS, , E. O TURISMO EN ECUADOR. NOVAS TENDENCIAS NO TURISMO SOSTIBLE E CONTRIBUCIÓN AO CRECEMENTO ECONÓMICO. RGE 2015, 24, 69-84.