(1)
Rodríguez Rodríguez, , G.; Martínez Ballesteros, , V. H.; Guedes Alcoforado, , I. Dereitos De Propiedade Na Acuicultura: Unha aproximación Desde O Cultivo Do mexillón En Galicia. RGE 2015, 23.