(1)
Álvarez García, , J.; Fraiz Brea, , J. A.; del Río Rama, , M. de la C. Balnearios españois, motivacións Para Certificarse Na "Q De Calidade Turística": Análise empírica. RGE 2013, 22.