[1]
REDONDO LÓPEZ, , J.A. and FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, , L. 2018. TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO. Revista Galega de Economía. 27, 3 (Sep. 2018), 101-110. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5440.