[1]
DÍEZ DE CASTRO, , J.A., LÓPEZ PEREIRA, , J.E., de MIGUEL DOMÍNGUEZ, , J.C. and VÁZQUEZ ROZAS, , M.E. 2018. A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. Revista Galega de Economía. 27, 3 (Sep. 2018), 81-86. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5438.