[1]
Martínez García, , V. 2018. Prólogo de Valeriano Martínez García, Excmo. Sr. Conselleiro de Facenda. Revista Galega de Economía. 27, 3 (Sep. 2018), IV.