[1]
GUISÁN, , M.-C. 2018. POBOACIÓN, EMPREGO E MIGRACIÓN NAS BISBARRAS DE GALICIA: 2011-2017 E PERSPECTIVAS. Revista Galega de Economía. 27, 1 (Jun. 2018), 159-172. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.27.1.5235.