[1]
BLANCO SILVA, , F. and LÓPEZ DÍAZ, , A. 2016. A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. Revista Galega de Economía. 25, 3 (Dec. 2016), 17-26. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.25.3.3796.