[1]
Fernández Leiceaga, , X. 2016. CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO. Revista Galega de Economía. 25, 2 (Nov. 2016), 25-40. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.25.2.3731.