[1]
EZCURRA-CIAURRIZ, , X. and PLÀ-ARAGONÈS, , L.M. 2015. APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA. Revista Galega de Economía. 24, 3 (Dec. 2015), 65-74. DOI:https://doi.org/10.15304/rge.24.3.3006.