[1]
Rodríguez Rodríguez, , G. and Martínez Ballesteros, , V.H. 2015. Innovación e Desenvolvemento da Acuicultura en Iberoamérica. Revista Galega de Economía. 23, 3 (Mar. 2015).