[1]
Fernández Fernández, , M., Fernández Méndez, , D. and Meijide Vecino, , A. 2013. A aplicación da Lei de dependencia en Galicia: efectos sobre la generación de empleo. Revista Galega de Economía. 22, 2 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.15304/rge.22.2.1554.