[1]
Mareque Alvarez-Santullano, , M., López Corrales, , F.J. and Fernández Rodríguez, , M.T. 1. Grao de cumprimento polos auditores das normas de auditoría sobre informes. Un estudo empírico aplicado ás empresas galegas. Revista Galega de Economía. 22, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.15304/rge.22.1.1275.