Abelleira Bardanca, , Ángeles. «Educar En Lo real(mente) Importante». RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil 4 (febrero 21, 2018): 215-220. Accedido diciembre 1, 2023. https://revistas.usc.gal/index.php/reladei/article/view/4891.