(1)
Abelleira Bardanca, , Ángeles. ABELLEIRA BARDANCA, Ángeles, ABELLEIRA BARDANCA, Isabel: Os fíos De Infantil, Galaxia, Vigo, 2017, 184 P. reladei 2018, 7, 188-189.