Ledo Arias, , Agar. 2021. AS MIRADAS DE ISAAC. UN ACHEGAMENTO Á INABARCABLE FIGURA DE DÍAZ PARDO. Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. doi:10.15304/quintana.20.8120. https://revistas.usc.gal/index.php/quintana/article/view/8120 (1 diciembre, 2023).