LÓPEZ-MAYÁN NAVARRETE, , M., 2016. A. delle Foglie y F. Manzari, Riscoperta e riproduzione della miniatura in Francia nel Settecento. L’abbé Rive e l’Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures des manuscrits, por Mercedes López-Mayán Navarrete. Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte [en línea], vol. 14, no. 14. [Consulta: 25 febrero 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/quintana/article/view/3830.