Villanueva Abelairas, , C. (2022) «OS SONS DA PEDRA. O RONSEL DO MESTRE MATEO: REFLEXIONES SOBRE UNA EXPOSICIÓN NECESARIA», Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. doi: 10.15304/quintana.21.8672.