Ledo Arias, , A. (2021) «AS MIRADAS DE ISAAC. UN ACHEGAMENTO Á INABARCABLE FIGURA DE DÍAZ PARDO», Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. doi: 10.15304/quintana.20.8120.