Rodríguez González, , M. A. (2012) «Da autoxestión ás políticas culturais. A arte galega nos anos da Transición», Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. doi: 10.15304/qui.9.56.