Afonso de Oliveira, , L. U. (2012) «La cultura secular y las artes suntuarias en Portugal (siglos XII-XIV)», Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. doi: 10.15304/qui.9.48.