FERNÁNDEZ COBIÁN, , E. Espacios temporales para la liturgia. ¿Evolución tipológica o disolución identitaria?. Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte, n. 9, 1 may 2012.