(1)
Villanueva Abelairas, , C. OS SONS DA PEDRA. O RONSEL DO MESTRE MATEO: REFLEXIONES SOBRE UNA EXPOSICIÓN NECESARIA. quintana 2022.