(1)
Ledo Arias, , A. AS MIRADAS DE ISAAC. UN ACHEGAMENTO Á INABARCABLE FIGURA DE DÍAZ PARDO. quintana 2021.