(1)
Rodríguez González, , M. A. Da autoxestión ás políticas Culturais. A Arte Galega Nos Anos Da Transición. quintana 2012.