(1)
Pazos Otón, , M.; Lois González, , R. C.; Paül Carril, , V. Paisaxes Desde O Movemento: Estradas E camiños De Ferro escénicos. quintana 1.