[1]
Villanueva Abelairas, , C. 2022. OS SONS DA PEDRA. O RONSEL DO MESTRE MATEO: REFLEXIONES SOBRE UNA EXPOSICIÓN NECESARIA. Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. 21 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.15304/quintana.21.8672.