[1]
Tuimil Fernández, C. 2019. Tracerías olvidadas: el claustro gótico de Santa María de Sasamón. Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte. 17 (mar. 2019). DOI:https://doi.org/10.15304/qui.17.5182.