González Martínez, , Xosé Ignacio & Carlos Boullón Agrelo,. 2016. Rumex rupestris Le Gall (Polygonaceae) na península do Barbanza (SO da provincia de A Coruña). Nova Acta Científica Compostelana 23. https://revistas.usc.gal/index.php/nacc/article/view/3141 (22 marzo, 2023).