Galán Soldevilla, , Carmen & Eugenio Domínguez Vilches,. 2014. Aira, M.J., Vázquez, R. & J. Izco (edit.), 2014. Manual de prácticas de Botánica. Laboratorio y campo. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Universidade de Santiago de Compostela. 385 pp. ISBN: 978-84-15876-82-3. Nova Acta Científica Compostelana 21. https://revistas.usc.gal/index.php/nacc/article/view/2240 (22 febrero, 2024).