González Martínez, , X. I., y C. Boullón Agrelo,. «Rumex Rupestris Le Gall (Polygonaceae) Na península Do Barbanza (SO Da Provincia De A Coruña).». Nova Acta Científica Compostelana, Vol. 23, abril de 2016, https://revistas.usc.gal/index.php/nacc/article/view/3141.