González Martínez, , X. I., & Boullón Agrelo, , C. (2016). Rumex rupestris Le Gall (Polygonaceae) na península do Barbanza (SO da provincia de A Coruña). Nova Acta Científica Compostelana, 23. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/nacc/article/view/3141