[1]
Galán Soldevilla, , C. y Domínguez Vilches, , E. 2014. Aira, M.J., Vázquez, R. & J. Izco (edit.), 2014. Manual de prácticas de Botánica. Laboratorio y campo. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Universidade de Santiago de Compostela. 385 pp. ISBN: 978-84-15876-82-3. Nova Acta Científica Compostelana. 21, (nov. 2014).