Fernández Fernández, , Eliseo. 2017. Dionísio PEREIRA: Galegos nas guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego de Historia, 2016. 101 pp. Moenia 22. doi:10.15304/m.v22i0.3748. https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/3748 (30 noviembre, 2023).