FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, , E., 2017. Dionísio PEREIRA: Galegos nas guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego de Historia, 2016. 101 pp. Moenia [en línea], vol. 22. [Consulta: 27 septiembre 2022]. DOI 10.15304/m.v22i0.3748. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/3748.