[1]
R. Axeitos Valiño, «Antonio de la Iglesia e a difusión da literatura galega en 1856: un proxecto de antoloxía literaria», Moenia, vol. 26, pp. 199-221, jun. 2021.