[1]
E. Fernández Fernández, «Dionísio PEREIRA: Galegos nas guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego de Historia, 2016. 101 pp.», Moenia, vol. 22, jul. 2017.