Peres Vigo, , A. (2023) «"Gallego, con perdón": Un achegamento literario ao fenómeno do autoodio na Galiza seiscentista», Moenia, 28. doi: 10.15304/moenia.id8433.