Fernández Fernández, , E. (2017) «Dionísio PEREIRA: Galegos nas guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego de Historia, 2016. 101 pp.», Moenia, 22. doi: 10.15304/m.v22i0.3748.