PERARNAU, , D. Escribir desde o silencio. Percorrido pola obra de VĂ­ctor Sunyol. Moenia, v. 28, 23 mar. 2023.