FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, , E. Dionísio PEREIRA: Galegos nas guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego de Historia, 2016. 101 pp. Moenia, v. 22, 10 jul. 2017.