Peres Vigo, , A. (2023). "Gallego, con perdón": Un achegamento literario ao fenómeno do autoodio na Galiza seiscentista. Moenia, 28. https://doi.org/10.15304/moenia.id8433