(1)
Peres Vigo, , A. "Gallego, Con perdón": Un Achegamento Literario Ao fenómeno Do Autoodio Na Galiza Seiscentista. Moenia 2023, 28.