(1)
Axeitos Valiño, , R. Antonio De La Iglesia E a difusión Da Literatura Galega En 1856: Un Proxecto De antoloxía Literaria. Moenia 2021, 26, 199-221.