(1)
Fernández Fernández, , E. Dionísio PEREIRA: Galegos Nas Guerras Do Rif: Paisaxe bélica E Imaxinario Anticolonial (1860-1927). A Coruña: Instituto Galego De Historia, 2016. 101 Pp. Moenia 2017, 22.