[1]
Peres Vigo, , A. 2023. "Gallego, con perdón": Un achegamento literario ao fenómeno do autoodio na Galiza seiscentista. Moenia. 28, (jun. 2023). DOI:https://doi.org/10.15304/moenia.id8433.