1.
Porto Ucha, AS. Innovacións na formación inicial e continua dos mestres e mestras en Galicia no prmeiro terzo do século XX. A Atención á educación especial. Ie [Internet]. 2012Apr.30 [cited 2024Mar.1];. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/38